Produkty do porównania (0)

(zwiń)

Nie dodano żadnych produktów do porównania. Podświetl i zaznacz 2, 3 lub 4 produkty na liście.

Produkty wskazane do porównania:

Facebook

(zwiń)

Walne Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 kwietnia 2019 r.

 

Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 kwietnia 2019 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariuszy Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka Cywilna, ul. 3 maja 19/1, 43-300 Bielsko-Biała.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2017/2018).
 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2017/2018).
 8. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018).
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018).
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2017/2018).
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami

Ogłoszenie
Projekty uchwał
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Pełnomocnicto osoby fizyczne
Penomocnictwo osoby prawne
Informacja o ogólnej liczbie głosów

 

REKOMENDACJE» przeczytaj wszystkie opinie

BEZPIECZNE ZAKUPY

KUPUJ I PŁAĆ JAK LUBISZ